شرمنده از آنیم ، درروز مکافات ، کاندر خور عفو تو ، گناهی ننمودیم!

تو روزنه نوري

         در خانه ظلمت پوش

                   ديباچه آوازي

                             بر متن شب خاموش

چيزي به من از باران

        چيزي به من از پرواز

                چيزي به من از گريه

                        چيزي به من از آغاز

ميبخشي ومي خوابي

                        در بستري از اعجاز

مي مانم ومي رويم

            در سنگر يك آغوش

                          بر متن شب خاموش

 

شب حوصله ميسوزد

    وقتي كه تو در خوابي

           ظلمت همه دنياست

                  وقتي تو نمي تابي

                         تنديسه تنهائي

                                در خانه و زيبائي

مهتابي و مه پيكر

         دوري و همين جائي

                      در خانه ظلمت پوش

چيزي به من از باران

       چيزي به من از پرواز

               چيزي به من از گريه

                       چيزي به من از آغاز

ميبخشي ومي خوابي

          در بستري از اعجاز

مي مانم ومي رويم

         در سنگر يك آغوش

                    بر متن شب خاموش

تو روزنه نوري

         در خانه ظلمت پوش

ديباچه آوازي

         بر متن شب خاموش

                  در سنگر يك آغوش

+ نوشته شده در  ۸۴/۰۱/۳۰ساعت ۱۲:۵۶ بعد از ظهر  توسط احسان  |